lunes, 23 de enero de 2012

Dijous, 22 de desembreAvui, hem anat a l’aula 1004 i per grups hem explicat una pràctica que vam portar a terme a diferents escoles de Barcelona. La pràctica consisteix en fe un anàlisi de les TAC en relació a l’educació infantil. El meu grup vem anar a observar l’escola Sagrada famíla a Viladecans i vem fer una anàlisi exhaustiva de la filosofia del centre en relació a les Tac. En relació a l’aula d’informàtica vem fer una anàlisi de la disposició general espacial, presència de les TIC a la programació, organització temporal de les diferents activitats TIC, metodologia emprada, i recursos que es fan servir. I, finalment una anàlisi de de la formació rebuda pel professorat en relació a les TIC, criteris de distribució d’aquestes i pràctiques innovadores.

Després de realitzar aquesta anàlisi hem pogut concloure que l’escola Sagrada família esta bastant endinsada dins el món de les TIC i disposen de suficients recursos tecnològics ja que han fet una gran inversió però no tenen una conscienciació de les TAC com un recurs primordial per treballar. A més, les activitats que fan amb les pissarres digitals són molt pautades i es dóna poca llibertat a l’alumne.

Personalment considero que haurien de tenir una línia més clara i més marcada entre els professors, d’aquesta manera a totes les aules es treballaria per igual les TAC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario