martes, 18 de octubre de 2011

Dilluns, 11 d’octubre

Aquesta sessió ha estat destinada a la pràctica d’exercicis de la teoria que vam explicar la setmana passada. Les activitats consisteixen a anar canviant de mida i pes, per tant, canviarà la resolució. El ritme de la classe era molt elevat atès que la mestra ens anava guiant i ens donava poc temps per fer els exercicis però és curiós com canvien les imatges en relació al format.

Una de les preguntes que ens va sorgir va ser:

-Quan canviem de color una imatge canvia el seu pes?

-Pot ser que un document pesi el mateix que un altre que tengui colors i formes, que no pas el primer que era tot en blanc?

Durant aquesta hora i mitja la meva companya i jo, vam aprendre a canviar de mida, pes i color i vam observar com canviava de resolució. Considero que no necessito aprendre més sinó seguir fent els exercicis que ens van quedar pendent per poder acabar d’entendre la teoria i saber aplicar bé la pràctica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario